Предишни носители на наградата

Предишни носители на наградата

2011 - Изследвания в областта на технологиите за опазване на околната среда
Проф. Фредерик Кристиян Кребс от Рисьо, Технически Университет на Дания
Прочетете повече

2010 - Изследвания в областта на технологиите за опазване на околната среда
Проф. Пер Ханкеер Нилсен от Института по Химия и Биотехнология на университета Аалборг.
Прочетете повече

2009 - Изследвания в областта на системната биология и био-информатиката
Проф. Сьорен Буск Брунак, ръководител на Центъра за анализ на Биологичната последователност в Техническия Университет на Дания.
Прочетете повече

2008 - Изследвания в областта на развитието на нови продукти и процеси
Проф. Ан Щрунге Майер, катедра Химично и Биологично инженерство в Техническия Университет на Дания.
Прочетете повече

2007 - Изследвания в областта на Нано материалите
Проф. Йенс Келет Ньорсков, ръководител на НаноДТУ, което е най-голямата Нано инициатива в Дания.
Прочетете повече

2006 - Изследвания в областта на физика на повърхностите и материалите, нанотехнология и нанонаука
Др. Флеминг Бесенбахер, ръководител на iNANO центъра в Университет Аарус, Дания.
Прочетете повече

2005 - Глобализацията и Дания
Наградата не беше присъдена през 2005г.

2004 - Изследвания в областта на научните проучвания в силовата електроника
Проф. Фред Блобйерг, Университет Аалборг, катедра по енергийни технологии.
Прочетете повече

2003 - Дания в общество на знанието - предизвикателства за научни изследвания и образователни политики.
Свен Ерик Хугаард Йенсен, Улрих Кайзер, Николай Малчов - Мьолер, Ян Роуз Скаксен, Андерс Сьоренсен
Прочетете повече

2002 - Изследвания в областта на оптимизацията на формата и топологията на механични системи
Проф. Оле Зигмунд, Технически Университет на Дания.
Прочетете повече


    Facebook Twitter LinkedIn