За наградата

За наградата

През 2012 г. специално внимание се обръща на научните изследвания в областта на устойчивите технологии за опазване на околната среда, с особен акцент върху водата.

Наградата на Грундфос е създадена от Фондация Пол Дю Йенсен през 2001г. Целта и е насърчаване, признаване и подкрепа на националните и международните изследвания за иновативни и прозорливи решения в инженерната и научната област, които са полезни за обществото.

Номиниране
Всеки може да препоръча кандидати за наградата на Грундфос. Препоръката трябва да съдържа мотивационно писмо (максимум 3 до 4 страници), както и кратки биографични данни ( CV ).

Краен срок за мотивационното писмо
1 Май 2012.

Мотивационното писмо да се изпрати на:
Grundfos Management A/S
The Grundfos Prize Secretariat
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
”Grundfosprisen 2011”

Обявяването на победителя
Наградата на Грундфос се присъжда на 27 Септември 2012.

Наградата на Грундфос и церемонията по награждаването
Наградата се състои от статуетка "Be-Think_Innovate" и 1 милион DKK в брой.
От тази сума, 250,000 DKK са за лична употреба, а 750,000 DKK са предназначени за научни изследвания в областта.

Журито се състои от Нилс Дю Йенсен, председател на Фондация Пол Дю Йенсен, Ларс Колинд, председател на Grundfos Holding A/S, Свен Касперсен, бивш канцлер на Университет Аалборг, проф. Нина Смит, Университет Аарус и Пребен Тендруп Педерсен, професор в Техническия Университет на Дания.

- Ако журито не може да намери подходящ кандидат, наградата няма да се присъжда.


    Facebook Twitter LinkedIn