Water2Life във Виетнам

Vietnam small photo

Липса на чиста вода

През 2013 г. Water2Life започна втория си проект във Виетнам, където водата е навсякъде, но е негодна за пиене. Това водно предизвикателство е следващата стъпка за служителите на Grundfos. С цел осигуряване на чиста вода за десет общини в рамките на 3 години, ние се стремим да продължим големия успех.

Виетнам е страна на воден парадокс: там няма липсата на вода, но има липсата на чиста питейна вода. Има вода навсякъде от множеството реки и канали, които образуват река Меконг. За много хора това са единственият източник на вода, но водата е силно замърсена с тежки метали, химикали и бактерии. Единствената алтернатива е дъждовна вода, събрана от покривите на сградите, съхранявана в големи буркани. Дъждовната вода се разглежда, като най-чистата питейна вода и се съхранява за дълго време. Закупуване на бутилирана вода не се смята за алтернатива за бедните хора, тъй като е твърде скъпа.

По време на сухия сезон концентрацията на химикали във водата се покачва и принуждава работниците да носят гумени ботуши, за да се избегне изгаряне на кожата. Пране и къпането в реката по време на сухия сезон, може да причини изгаряния по кожата, сърбеж и увредена кожа. Освен това, заболяванията вследствие замърсената вода са огромни проблем за местните жители.

 

Затова нуждата от чиста питейна вода е огромна. Water2Life ще помогне за достъпа до чиста питейна вода за Виетнам в рамките на следващите 3 години. В сътрудничество с нашия местен НПО партньор „Изтокът среща Запада“, Water2Life ще образоват местните жители и децата в правилна обработка, използване и изхвърляне на вода, за да се избегне замърсяване.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati