Програма на нашите служители

Employee programme

Grundfos служители помагат за облекчаване на световния недостиг на вода

През 2008 г. един служител на Grundfos предложи, Grundfos да започне да произвежда помпени системи, предназначени за развиващите се страни. Защо да не събираме средства за хора живеещи в най-бедните райони на света, без достъп до чиста вода? Това доведе до създаването на наша служителска програмата : Water2Life.

Глобалните климатични промени поставят непрекъснат силен натиск върху достъпа до питейната водата в света . Наводненията, сушата и замърсяването са някои от предизвикателствата, пред които се изправят ежедневно хората от най-бедните райони по света. Нашите служители искат да поемат отговорност и да помогне за облекчаване на някои от тези водни предизвикателства, за да се даде на тези хора достъп до една от основите на живота : чиста питейна вода.

Служителите на Grundfos събира средства чрез различни дейности. Посланици на Water2Life организират тези дейности заедно с колегите си. Заедно те ​​работят доброволно за добра кауза, докато общуват с колегите си в цялата организация и в същото време действат социално отговорно. В допълнение към средствата събрани от служителите, Grundfos също допринася. Служителите допринасят за половината от водната система, а Grundfos допринася с останалата половина .

Water2Life се основава на партньорства с местни неправителствени организации, местния бизнес и местните хора. Работа  партньорство е един от ключовите фактори за това Water2Life да бъде така добре приет от хората живеещи в районите, в които Water2Life оперира. Това партньорство гарантира устойчиво и дългосрочно ​​развитие.

Нашият главен изпълнителен директор Карстен Биерг за Water2Life :

"Горд съм и е чест за мен да ръководя организация със служители, които поемат толкова впечатляваща отговорност за света. Вече сме получили големи дарения от Grundfos служители по целия свят. Невероятно да се види размера на участие и интерес към Water2Life“


    Facebook Twitter LinkedIn