Водата - първа по важност

Ние имаме важна роля

Водата е жизнено важна за оцеляването, производството на храни и бизнес растежа. За това всяка капка се брои. Водата с нужното качество, на точното място, в точното време, и в точното количество става едно от основните глобални предизвикателства и проблем за обществото, като цяло. Ние в Грундфос знаем, че имаме важна роля.

Стратегия за водата

Ние се ангажирахме до 2025 г. да намалим консумацията си на вода с 50 % спрямо нивата от 2008 г. и да подобрим качеството на отпадъчните си води с цел нулево въздействие върху околната среда.

С течение на времето, ние ще се стремим да третираме водата до по-добро качество от водата, която получаваме в областите, където това би имало значение. Ние вярваме, че можем да отговорим на водното предизвикателство чрез осигуряване на решения, които се достигат отвъд нашите продукти и услуги.

Резултати

Нашата компания варява, че големите промени започват с малки действия. Оценката на рисковете за водата ни дава възможност да идентифицираме най-важните точки, където са необходими действия и насоки за да приоритизираме усилията си.

Глобалната Програма за водна ефективност ни дава рамка и платформа за създаване и развитие на иновативни решения. Движещата сила за това са нашите служители, които са се посветили на това до крайна степен.