Използвайте енергията си за да пестите енергия

Нашата амбиция

Намаляване на консумацията на енергия, свързана с нашата дейност и намаляване на консумацията на енергия от нашите клиенти е един от най-важните аспекти в усилията ни за реализирането на нашата амбиция по отношение на емисиите СО2, тъй като когато пестим енергия, ние намаляваме емисиите СО2.

Ние сме поели ангажимент никога да не емитираме повече СО2 от 2008 г. , независимо от икономическия ни растеж. В абсолютни числа тоновете емитиран СО2 не бива да надвишават тези от 2008 г. Тъй като планираме икономически растеж от над 10 %, ние сме изправени пред предизвикателство.

Нашия подход

За да се гарантира, че работим за осъществяване на нашата амбиция е необходима голям отдаденост от топ мениджмънта и от местните компании. Началото е поставено със слогана "Използвайте енергията си за да пестите енергия".

Ние споделяме глобално нашите знания и опит, и използвайки "добрите практики" ставаме все по-добри в енергийната ефективност.  

Нашите постижения

Спрамо базовата 2008 г., Грундфос реализира амбицията си спрямо емисиите СО2 и продължава да подобрява резултате си.


    Facebook Twitter LinkedIn