Отговорете на Енергийното Предизвикателство СЕГА

Най-добрата възможност за спестяване на енергия е с помпи

Изненадващо за много хора, че в момента помпите консумират 10% от световната електроенергия. Въпреки това, помпите също имат потенциала да спестяват много електроенергия. Помпите всъщност представляват една от най-добрите възможности за намаляване на емисиите на CO2, използвайки наличната технология. Това е така, защото повечето помпени инсталации са ненужно неефективни. Сега е моментът да се промени това.Ако всеки един от нас мине към система с високо ефективни помпи, можем да намалим 4% от общото потребление на електроенергия в света.

Време е да Отговорим на Енергийното Предизвикателството СЕГА.

Искате да научите повече, натиснете тук…

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati