Устойчивостта в Грундфос

Grundfos_Sustainability_A3_posterbooklet_1

Ние вярваме, че всеки ден имаме възможността да разрешаваме нетложните проблеми на света. Всеки ден ние избираме да се грижим за нашите хора, нашата планета и нашия бизнес. Всеки в Грундфос е поканен да се опита да направи света по-добър. Само чрез съвместни, глобални усилия ние ще можем да спазим нашето обещание: да бъдем отговорни, да мислим в перспектива и да внедряваме иновации в бъдещето. Стъпка по стъпка, ден след ден, всеки ден.