Работна среда

baeredyghtihedskampagne_3

За да привлечем най-добрите хора да работят за нас, трябва да създадем атрактивна работна среда. Добре функционираща работна среда, която се отразява позитивно, както физически, така и психологически и в която нашите служители се чувстват уважавани, и могат да дадат най-доброто от себе си.

ЦЕНИМ ВСЕКИ

Тъй като се грижим за нашите служители, безопасността, здравето и благосъстоянието им стоят над всичко. Ние имаме амбициозни цели и искаме да наложим мисленето, че безопасността е на първо място, както и да бъдем проактивни, когато става дума за избягване на наранявания и отсъствие поради травми.

Амбицията на Грундфос да бъде глобална компания изисква способност за справяне с културното и националното разнообразие. Разнообразието е източник на иновации и възможност да се действа глобално.

Създаването на работна среда, която поощрява разнообразието, включва и насърчаване на приобщаването на работната сила, и грижи за хората със специални нужди.