Устойчиви продуктови решения

sus_prod_sol_bred web

Ние в Грундфос вярваме, че основно можем да допринесем в две области: нашите продукти и развитието на нашите служители.

Да вдигнем летвата

В областта "Устойчиви продуктови решения" ние вдигаме летвата за енергийна и водна ефективност, фокусирайки се върху целия жизнен цикъл на продукта. Също така, ние осигуряваме услуги на изключително високо ниво с фокус към устойчивост.

"Устойчиви продуктови решения" се концентрира, освен всичко друго и на способността на Грундфос да създава и продава технологии, и решения, които да помогнат на крайния потребител да намали разхода си на енергия и вода. Представянето на нови начини за повторно използване на ресурсите е също толкова важно, тъй като фокуса попада върху целия жизнен цикъл на продукта - включително изхвърлянето и рециклирането му.

Нашата амбиция е да изградим позицията си на лидер във водните технологии.

Накратко ние искаме:

  • да бъдем признати за нашите водни технологии, както сме признати за нашите енергоспестяващи решения
  • да насочим вниманието към отговорното изхвърляне и рециклиране на нашите продукти до 2017
  • да знаем въздействието на нашите продукти върху околната среда през целия им жизнен цикъл и да поемем отговорност за това
  • да предложим услуги на изключително високо ниво за професионалния и протребителския пазар, които да се фокусират върху устойчивостта
  • да бъдем надежден бизнес партньор във всички търговски процеси с компетентни и добре обучени специалисти по продажбите, които да използват устойчивостта, като силен аргумент за продажба

Ако искате да разберете как в действителност помпите представляват една от най-дорбрите възможности за намаляване на емисиите СО2, използвайки съществуващи технологии

Кликнете тук