Отговорно бизнес поведение

baeredyghtihedskampagne_2

За да бъдем отговорна компания е важно да спазваме законовите и етичните норми с оглед да сведем рисковете до минимум, да живеем според нашите ценности и да оправдаваме очакванията на нашите партньори.

Действаме етично

Чрез "Отговорно бизнес поведение" ние се стремим да гарантираме, че наши дейности съответстват с Глобалния Договор на ООН по отношение на трудовите стандарти, човешките права, анти-корупционните практики и околната среда.

Чрез нашия Кодекс на поведение ние искаме да насочваме всички компании и служители Грундфос.

Накратко ние искаме:

  • да наложим високи бизнес стандарти в Грундфос и те да станат част от всички наши операции.
  • да сме сигурни, че съответстваме на всички закони и доброволни ангажименти, като се фокусираме върху изграждането и поддържането на добра бизнес етика.

Ние ще продължим да изискваме от напите доставчици да отговарят на нашите стандарти и активно ще ги насърчаваме към подобрение. Призоваваме нашите клиенти и бизнес партньори да направят същото.

Ако искате да научите повече за работата ни с "Отговорно бизнес поведение"

Кликнете тук


    Facebook Twitter LinkedIn