Способности на хората

baeredyghtihedskampagne_4

За да се развива според своите амбиции и виждания, Грундфос се нуждае от хора, притежаващи точните компетенции. Притежанието на правилните компетенции в рамките на устойчивостта е предпоставка за успех в Грундфос. Ето защо ние искаме да сме предпочитано работно място за най-добрите и най-умните.

ДА НАПРАВИМ ПРОМЯНА

Чрез "Способности на хората" ние се посвещаваме да привлелчем, задържим и доразвием най-добрите специалисти, които да поемат програмата за устойчивост.

"Способности на хората" има две цели: Първата е да насочи вниманието върху устойчивостта и да я направи част от мисленето, например чрез внедряването на устойчивостта в съществуващи обучителни програми, като по този начин я направи естествена част от нашите разбирания и всичко, което правим.

Второ, ние искаме да развием компетенциите свързани с проблемите на устойчивостта в цялата организация, например счрез специални обучителни програми за ключови длъжности, като мениджъри, служителите в доставки, продажби и развитие на продуктите. Обучението на мениджърите и лидерите има специфичен фокус, тъй като те трябва да дават пример и тяхната воля оказва голямо влияние.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati