Намаляване на въздействието върху околната среда

baeredyghtihedskampagne_6_ny

Ние в Гундфос искаме да сведем до минимум въздействието върху околната среда от всички наши сгради и действия.

НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Областта "Въздействие върху околната среда" се фокусира върху четири елемента: енергийно въздействие, водно въздействие, въздействие чрез отпадъци и химическо въздействие.

Ние ще продължим да изискваме нашите доставчици да отговарят на стандартите ни и активно ще ги насърчаваме да подобряват влиянието си върху околната среда.

Накратко ние искаме:

  • да сведем до минимум въздействието върху околната среда от всички наши сгради и действия
  • да бъдем еднакво отговорни към всички видове въздействие
  • да внедрим екологичните съображения привземането на решения, когато става въпрос за дългосрочни инвестици, като придобивания, сгради и големи производствени машини, тъй като това може да има влияние върху цялостното ни въздействие върху околната среда

Ако искате да научите повече за това как работим за намаляване на въздействието ни върху околната среда

Кликнете тук