Общност

baeredyghtihedskampagne_5

Ние искаме да подобрим положителното си влияние върху общностите, сред които оперираме и да поемем ангажимент с нашите партньори, на местно, регионално и глобално ниво.

БЪДИ ДОБЪР СЪСЕД

С областта "Общност" сме си поставили амбициозната цел да създадем споделена стойност чрез подкрепа за обществени проекти, които оказват положителнпо влияние върху хората, околната среда и Грундфос.

Накратко ние искаме:

  • да подобрим положителното си влияние върху общностите, сред които оперираме
  • да създаваме икономически растеж в общностите, в които оперираме, например чрез наемане на местната работна сила и бизнес с местни доставчици
  • да вземаме участие в обществени и частни инициативи, които имат за цел да промотират действия в подкрепа на здравословния живот и подпомагането на хората в нужда

Освен това, ние искаме да предложим на нашите служители възможността доброволно да участват в глобални програми за развитие на обществото, където те могат да допринесат за глобално изграждане на устойчивост чрез основните ценности на Грундфос.

Ако искате да научите повече за нашите обществени ангажименти и програмата на нашите служители Water2Life

Кликнете тук