Стратегически области

Strategic focus areas

Ние вярваме, че всеки ден имаме възможността да направим света по-добър. Резултатите няма да се видят веднага, а ден след ден, година след година и чрез усилията на нашата глобална организация, ние осъществяваме амбициите на нашите основатели, и целта на нашата компания.

В стремежа си към устойчивост, ние идентифицирахме шест стратегически области:

dfsf

Устойчиви продуктови решения

Ние ще вдигнем летвата за устойчиви продуктови решения от гледна точка на енергийна и водна ефективност, фокусирайки се върху целия жизнен цикъл на продукта.

Прочетете повече

Icon_2

Способности на хората

Ние ще привлечем и обучим най-способните служители, за да поемат програмата за устойчивост.

Прочетете повече

Icon_3

Въздействие върху околната среда

Ние ще намалим въздействието си върху околната среда през целия работен процес, включително и при доставчиците ни.

Прочетете повече

Icon_4

Общност

Ние ще повлияем благоприятно на заобикалящите ни общности и ще създадем местни партньори.

Прочетете повече

Icon_5

Работна среда

Ние ще подкрепяме разнообразната работна сила в рамките на безопасна и здравословна работна среда за да насърчим култура на приобщаване.

Прочетете повече

Icon_6

Отговорно бизнес поведение

Ние ще гарантираме, че ще спазваме всички закони, наредби, правила и доброволни ангажименти чрез нашия Кодекс за поведение.

Прочетете повече