Нашето представане

Ние в Грундфос сме горди, че изпълняваме нашата роля в допринасянето към по-устойчив свят - и подхождаме с увереност към тази си задача.

Всеки ден служителите на Грундфос предприемат действия за постигането на устойчиви резултати и допринасят за това, Грундфос да стане още по-устойчива компания.

Ние се концентрираме върху действията и резултатите:

Да вдигнем летвата; Да направим промяна; Да намалим въздействието; Ценим всеки; Да бъдем добри съседи; Дейстаме етично

Това са основните точки от нашите резултати за устойчивост за 2012 г.    

illu6

Да вдигнем летвата
Ние вдигаме летвата за енергийна и водна ефективност, фокусирайки се върху целия жизнен цикъл на продукта.

Продадените помпи Грундфос, енергиен клас "А" от 2005 до 2012 година са спестили 1.8 милиарда kWh в глобален мащаб, което съответства на годишното потребление на електричество от 1.1 милиона жители на ЕС.

illu4

Да направим промяна
Ние ще привлелчем, задържим и доразвием най-добрите специалисти, които да поемат програмата за устойчивост.

До края на 2012 г. служителите на Грундфос от целия свят са дарили 150,000 евро на програмата Water2Life, показвайки големия ангажимент към устойчивост на всички в Грундфос.

illu5

Да намалим въздействието
Ние ще намалим въздействието си върху околната среда чрез всички звена от работния ни процес, включително и чрез доставчиците.

От 2008 година насам, ние сме намалили емисиите си на СО2 с 16 %, въпреки факта, че бизнеса ни е нарастнал с 18,8 % за същия период. Това намаляване съответства на прелитането през Атлантическия океан на 20000 души.

illu3

Ценим всеки
Ние ще промотираме разнообразието на работната сила в една безопасна и здравословна работна среда за да насърчим култура на приобщаване.  Нашата цел е 3 % от служителите на Грундфос да са наети при специални условия. Това са например служители с намалена работоспособност, инвалиди и трайно безработни хора. От 2008 година ние сме преизпълнили тази цел с 4 % средна стойност за всички компании на Грундфос.

illu2

Да бъдем добри съседи
Ние ще окажем положително въздействие върху общностите, сред които оперираме и ще създадем местни партньрства.

40 Lifelink проекта на Грундфос в Кения, осигуравят устойчив достъп до чиста вода на близо 100,000 души. Проектите са реализирани в партньорство с местните общности, правителството на Кения и организации за развитие.

illu1

Действаме етично
Ние гарантираме, че спазваме всички актуални закони, правила, наредби и доброволни ангажименти, например чрез работата ни с нашия Кодекс за поводение

През 2012 г. служителите ни получиха копие от книжката Кодекс за поведение. Тя е разбираемо упътване, осигуряващо конкретни примери за това, как да действаме в определени ситуации в съответствие с Кодекса за поведение.