Кодекс на поведение – как го прилагаме

Code of conduct - how we practice it

Разширяване на обхвата на Кодекса на поведение

Когато подарък от бизнес партньор е твърде голям? Дали е проблем, ако препоръчвам член на семейството ми да кандидатства за работа в Grundfos? Или какво да направя, ако някой колега казва неуместни шеги за друг колега? Това са дилеми, с които много служители се сблъскват в ежедневната си работа . Може би, защото не винаги има един, ясен отговор в международния бизнес свят. Наръчникът, Кодекс на Поведение - как го прилагаме, е лесен за ползване, като представя конкретни примери за това как да се справяме с различни ситуации в съответствие с Grundfos Кодекса на Поведение

"Светът рядко е черно и бяло и имаме нужда от някои общи насоки, за да се гарантира, че всички служители вземат правилните решения , когато се сблъскват с трудна ситуация ", казва Перниле Блах Хансен, директор устойчивост, за да обясни причината за въвеждане на етичните дилеми и насоките в наръчника.

Създадено за глобална компания
 

Grundfos Кодекса на Поведение е съществувал в продължение на години и съдържанието му може да се види на билбордове в офисите на Grundfos и на Grundfos производствени обекти по целия свят, но с наръчника, фокусът на Кодекса на Поведение се дава нова перспектива

"Grundfos оперира в много страни и в множество култури, традиции, местните закони и разпоредби . Ето защо се нуждаем от общи принципи, които се прилагат за всички служители на Grundfos. Етичният кодекс ще ни помогне да се гарантира, че всички отговарят на съответните закони и насоки, и че ние живеем съобразно нашите високи етични стандарти", казва Перниле Блах Хансен. Наръчникът е публикуван в 10 различни езици и се разпространяват във всички компании на Grundfos по целия свят . Ръководството е допълнено с местни обучения и работни срещи, където се дискутират предизвикателни дилеми свързани с Кодекса на Поведение.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati