Структура на управление и Кодекс на поведение

Непрекъснато усъвършенстване

Кодексът на Поведение на Grundfos е подкрепен от организационна рамка. Функцията на структурата е да подкрепя и улеснява разбирането и спазването на Кодекса на Поведение.

 

Основен елемент в етическата рамка на Grundfos е независим орган на съществуващите изпълнителни директори , назначени от Group Management. Комитетът по етика подкрепя волята на Grundfos да се прави бизнес с честност и почтеност, и да се гарантира постоянното внимание към спазване на Кодекса на Поведение .

 

За да се запази постоянното внимание и да осигури непрекъснатото подобрение на Кодекса на Поведение, форум за Кодекс на Поведение се осъществява за обмен на знания и идеи. Форумът дава възможност да се въвеждат съответните представители от цялата организация и да се гарантира привеждането в съответствие с Кодекса на Поведение и да се координира дейностите спрямо бизнес етиката на Grundfos.

code of conduct governance framework