Етика

Grundfos е компания с високи етични стандарти и репутация на честност и почтеност.

Като глобална компания, ние работим в много различни страни, култури, традиции, законодателства и разпоредби, вследствие на което се нуждаем от общоприети ръководни принципи.  Те се отнасят за всички Grundfos служител и очертават това, което вярваме, че е добро бизнес поведение.

Кодекса на поведение на Grundfos, се актуализира постоянно с цел подобряването на корпоративното управление. През 2009 година, кодекса на поведение е разширен, за да обхване всички аспекти на Глобалния договор на ООН. Той се фокусира върху етиката и правни въпроси свързани с подкуп, развлечения и подаръци, честна и законосъобразна конкуренция, конфликт на интереси, конфиденциалност, счетоводство, правата на човека, трудовите права, околната среда и политическа подкрепа.

Кодексът на поведение се подписва всяка година от всички мениджъри на Grundfos.

CoCUKstorhenvis3

КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ – как го прилагаме

Като допълнение към Кодекса на поведение, ние имаме наръчник за Кодекса на поведение, КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ - как го прилагаме. Наръчникът е практическо ръководство за всички мениджъри и служители, за да разберат принципите на нашия Кодекс на поведение и как да се приложи това на практика. Наръчникът е помощно средство в трудни ситуации и дилеми на работното място.
Наръчникът за Кодекс на поведение се предоставя на всички служители в Grundfos Group и може да бъде намерен на 10 различни езици.

Прочетете повече

COC_man_mobile

Структура на управление и Кодекс на поведение

Кодексът на поведение на Grundfos е подкрепен от силна структура на управление. Обхватът на структурата е да подкрепя и улеснява разбирането и спазването на Кодекса на поведение.

Прочетете повече

Gr-1000803

Кодекс на Поведение за Доставчици

В GRUNDFOS ценим отговорността на нашите доставчици и ние искаме те да живеят със същите високи стандарти, както нас. Ние вярваме в комуникацията и диалога, като силен инструмент за развитие. Ние се стремим да насърчаваме и подкрепяме нашите доставчици, когато става въпрос за определяне на цели.

Прочетете повече