Ценностите на Грундфос

УСТОЙЧИВО

УСТОЙЧИВО

Грундфос управлява бизнеса си по отговорен и все по-устойчив начин. Ние създаваме продукти и решения, които помагат на нашите клиенти да пестят природни ресурси и намаляват вредното въздействие върху климата. Ние играем активна роля в обществото около нас. Грундфос е социално отговорна компания. Ние се грижим за нашите хора - включителни и за тези със специални нужди.

ОТКРИТИ И ЗАСЛУЖАВАЩИ ДОВЕРИЕ

ОТКРИТИ И ЗАСЛУЖАВАЩИ ДОВЕРИЕ

В Грундфос ние правим това, което казваме и казваме това, което правим. Комуникацията между нас и със света около нас е открита и честна. Ние слагаме фактите на масата - дори и когато не са приятни.

ФОКУСИРАНИ ВЪРХУ ХОРАТА

ФОКУСИРАНИ ВЪРХУ ХОРАТА

Грундфос е нашите хора. Ние развиваме личността. Всеки в Грундфос има страст и потенциал. Всеки има силата да влияе. Всеки трябва да се чувства уважаван и ценен.

НЕЗАВИСИМИ

НЕЗАВИСИМИ

Главният акционер в Грундфос - сега и в бъдеще - е Фондация Пол Дю Йенсен. Печалбата е средство за растеж - не е цел сама по себе си. Ние винаги гарантираме здрава финансова основа.

ПАРТНЬОРСТВО

ПАРТНЬОРСТВО

Грундфос създава ценности чрез поддържане на близки отношения с клиенти, доставчици и други заинтересовани страни. Ние сме глобална компания, подкрепяща местното предпиемачество. Ние вярваме, че разнообразието е пътя към иновации и растеж.

БЕЗМИЛОСТНО АМБИЦИОЗНИ

БЕЗМИЛОСТНО АМБИЦИОЗНИ

Ние в Грундфос никога не спираме да се предизвикваме да създаваме по-добри решения, по-бързо. Ние се гордеем, че доставяме високо качество във всичко, което правим. Ние показваме лидерство и създаваме иновации за бъдещето.