Целта на Грундфос

file

Мисията и визията на Грундфос са заменени с Целта на Грундфос, която се изразява в следните думи:

Грундфос е глобален лидер в света на модерните помпени решения и поставя стандарта във водните технологии. Ние допринасяме за глобална устойчивост, развивайки технологии, които подобряват качеството на живот на хората и се грижат за планетата.

Тук можете да прочете значението на някои думи:

”Световен лидер” означава, че Грундфос се възприема от своите клиенти и конкуренти по света, като водещ играч в помпената индустрия. Ние разработваме, произвеждаме, продаваме и обслужваме висококачествени помпени решения и поставяме стандарта в индустрията.

”Съвременни помпени решения” означава, че ние предлагаме готови решения, който посрещат всички изисквания на нашите клиенти - без значение колко са сложни, къде ще се използват и колко са големи.

”Определящи стандарта във водните технологии” означава, че ние се стремим да бъдем сред лидерите в индустрията, когато трябва да се търсят начини за използване на нови технологии за предвижването и преработването на питейни и отпадни води.

”Принос към глобалната устойчивост” означава, че ние правим бизнес по екологично устойчив начин и създаваме устойчиви решения от начало до край. Ние сме посветени значително да допринесем за намаляването на въздействието върху околната среда, като ограничим нашите и тези на нашите клиенти, емисии СО2. Ние се стремим да създадем по-чисти технологии и решения, които намаляват разхода на вода, подобряват ефективността, позволяват на потребителите да намалят разходите си за вода и електричество и повишават възможността за повторно използване на ресурсите.

”Новаторски технологии” означава, че ние ще измислим решения, които света никога преди не е виждал. Ние ще разширяваме нашия бизнес с добавяне на нови категории и области, като използваме нашите технологии по нови и креативни начини, съобразени с изискванията на наши клиенти.

”Подобряване на качеството на живот на хората и грижа за планетата” означава, че ние се фокусираме върху хората в разрастващия се свят, и че винаги има баланс между човешки, социални и екологични проблеми в нашите решения. Ние искаме да се позволи на хората да се грижат за себе си и да се осигури по-добър живот за повече хора, без това да бъде за сметка на околната среда и природните ресурси на планетата. Ние сме винаги готови да намираме решения за най-бедните общности в света и хората със специални нужди.