Управление на капитала

Управление на капитала

Управление на капитала - Политика на Групата

Грундфос се стреми към правилна капитализация на опериращите компании в Групата. Тази капитализация трябва да бъде координирана с Grundfos Finance A/S. При набиране на капитал, настоящата капиталова структура трябва да бъде взета под внимание с оглед на постигането на подходяща комбинация от краткосрочни и дългосрочни заеми. Когато е възможно, вземането на заеми трябва да се извършва чрез Grundfos Finance A/S. Капиталът трябва да се набира по най-добрите постижими условия. Основно правило е, вземането на заеми от индивидуални компании на Грундфос да се извършва в местна валута.

Групата ще гарантира за фирмени заеми, ако това ще осигури по-добри условия по заема или по-ниски лихви. Никоя компания Грундфос не може да гарантира сама за собствените си заеми, без предварително споразумение с Grundfos Finance A/S.

Като основно правило, всяка компания трябва да използва двама банкери, които да бъдат наети в сътрудничество с Grundfos Finance A/S.

Потока на плащанията трябва да бъде контролиран по такъв начин, че разходите по трансфери на финансови средства да са минимизирани и размера на пасивния капитал да бъде ограничен.

Групата ще намали финансовия риск причинен от колебанията на валутните курсове и лихвите. Grundfos Finance A/S трябва да се справи с това в съответствие с насоките одобрени от Мениджмънта на Групата и от борда на Grundfos Management A/S.

Общите ликвидни резерви на Групата, трябва да се държат на ниво осигуряващо спряване със значителни колебания на изходящите и входящите плащания. Излишната ликвидност на опериращите компании трябва да бъде предложена на Grundfos Finance A/S. Групата ще се стреми да притежава значителни финансови резерви за да гарантира покритието на краткосрочните заеми, както и капиталовите изисквания във връзка с бъдещите стратегически инвестиции.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati