Сеpвиз

Сеpвиз

Сервиз - Политика на Групата

Групата смята сервиза за определящ фактор за продължаване на растежа си. Групата се отнася към сервиза, като към независима бизнес зона, която да се развива на стабилна финансова основа.

Групата ще развива сервиза активно за отделните пазарни сегменти и ще поддържа високото му ниво, за да предоставя на клиентите бързо и ефективно обслужване.

Сервизът на Групата трябва винаги да се извършва от добре обучен персонал и да може да обслужва продуктите на Грундфос, както и помпи на други производители.

Всяка компания Грундфос трябва да бъде отговорна за ефективния сервиз на собствения си пазар.

Местната Грундфос компания има право да сключва договори с местни сервизни партньори за поемане на задълженията по сервиза на продукти Грундфос. Тези партньори трябва да притежават опит и одобрени инструменти, които са необходими за изпълнение на сервизните задачи.

Когато Грундфос или дистрибутор на Грундфос знае, че продукти Грундфос са препродадени в трета страна, трябва да се увери, че тези продукти могат да бъдат обслужвани във въпросната страна.

Продуктите Грундфос ще бъдат обслужвани от Грундфос или сервизен партньор, в рамките на собствения си пазар, независимо от коя държава са били закупени тези продукти.

Когато дистрибутор или сервизен партньор извършва ремонт, Грундфос ще осигури необходимите ноу-хау и материали на негово разположение. Този ноу-хау трябва да се използва конфиденциално.

Грундфос ще предоставя съоръжения за обучението на сервизния персонал. Обслужването и ремонта на продукти Грундфос трябва да се извършват, като се използват инструкции, инструменти и тестови съоръжения определени или одобрени от Грундфос.

Обслужването на продукти Грундфос може да се осъществи под формата на ремонт или замяна на продукти. Нови или ремонтирани компоненти, отговарящи на спецификациите на Грундфос, трябва да се използват за ремонт или сглобяване на заместващи продукти.

Подменени или ремонтирани продукти трябва да бъдат обозначени според стандартите на Грундфос. Ремонтираните или подменени продукти трябва да бъдат със същите технически спецификации, като оригиналния продукт.

Сервизните отдели на Грундфос трябва да получават, ремонтират или депонират износените продукти.

Продукти, които са спрени от производство трябва да се сервизират 10 години след датата на спирането им от производство. Вместо това, Грундфос може да реши да достави заместващи продукти.

Докладите за повреда трябва да се правят според стандартите на Грундфос.


    Facebook Twitter LinkedIn