Качество

Качество

Качество - Политика на Групата

Грундфос отдава голямо значение на концепцията на качеството, като неразделна част от цялата организация и смята гарантирането на качеството за основен параметър за продължаване растежа на Групата.

Управлението на качеството трябва да се основава на философията за нулев дефект и трябва да се прилага на всички нива - от разработването на продукта, през доставките, производството и дистрибутирането му на пазара.

Всички служители имат правото и задължението да отбелязват дефекти и когато бъдат забелязани някакви грешки или риск от грешки, качеството е с най-висок приоритет.

Контролът на качеството в процеса на разработване, трябва да бъде насочен към разработването на здрави и надеждни продукти, които имат правилните функции за клиентите и могат да бъдат произведени с нула дефекти.

Контролът на качеството в производството, трябва да бъде насочен към производство без дефекти базирано на големи способности и пълна отговорност на служителите към тяхната собствена работа.

Гаранциите за качество от доставчиците, трябва да бъдат проверени и одобрени преди подписването на споразумение за снабдяване и трябва да се проверяват периодично, за да се постига постоянно подобрение.

Външните продукти и услуги, трябва да отговарят на същите изисквания, като продуктите на Грундфос.

Удовлетвореността на пазара и на отделните компании от продуктите и услугите на Групата, трябва постоянно да бъде наблюдавана и измервана, като на незадоволителните резултати, трябва да се реагира своевременно.

Сертифицирането на системата за контрол на качеството, трябва да бъде прието във всички развойни и производствени компании.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati