Снабдяване

Снабдяване

Снабдяване - Политика на Групата

Всички покупки трябва да се извършват въз основа на стабилни търговски практики. Те включват дългосрочни изисквания, качество, сигурност на доставките, екологични съображения, цена, както и срокове за плащане и доставка. При преговори с доставчиците, отдела по снабдяването на Групата трябва да действа по твърд и решителен, но справедлив начин.

Като основно правило, покупки трябва да се извършват въз основа на изискванията на производството и сроковете за доставка трябва да бъдат възможно най-кратки. Основните доставчици ще бъдат постоянно информирани за дългосрочните изисквания.

Най-изгодните покупки за Групата ще бъдат постигнати чрез покупки на групова основа. Тези покупки трябва да се извършват чрез партньорство и рамкови споразумения, както и чрез ясно формулирани спецификации.

Като основно правило, Групата ще си сътрудничи с доставчици, за които качеството, грижата за околната среда, етичността, гъвкавостта и сигурността на доставките имат висок приоритет. Освен това, доставчиците трябва да бъдат финансово стабилни и достатъчно големи за да могат да обезпечат Грундфос в случай на провалени доставки или влошаване на качеството.

За да се постигне тясно сътрудничество и високо ниво на сигурност на доставките, Групата ще се стреми към закупуване на големи обеми от всеки доставчик.

По стратегически причини може да се наложи покупките от доставчиците да се разпространяват и в други географски райони; по същата причина, вниманието винаги трябва да е насочено към покупки от страните, където е по-евтино.

В сътрудничество с фабриките на Грундфос, Групата винаги ще преценява възможностите за износ.

Отделът по снабдяване на Групата, трябва да гарантира, че транспорта е координиран и се извършва по най-икономичния и най-благоприятен за оклната среда начин.

За да се постигат взаимни ползи, с ключовите доставчици трябва да се сключват партньорства. Такова сътрудничество включва ангажимент за обмяна на опит и взаимни усилия за намаляване на разходите по снабдяването на Грундфос.

Където е възможно, снабдяването трябва да се извършва директно от производителя.

При равни други условия, на клиентите на Грундфос трябва да се дава преференциална позиция като доставчици.

Потокът от информация между доставчиците и Грундфос трябва да бъде автоматизиран чрез използването на информационни технологии до възможно най-висока степен.

Условията за плащане трябва винаги да се считат за активен параметър и снабдяването трябва да бъде съобразено с валутната политика на Групата.


    Facebook Twitter LinkedIn