Патенти

Патенти

Патенти - Политика на Групата

Патентната политика на Грундфос трябва да допринася за техническото развитие на Групата и чрез защита на откритията да осигурява оптимално използване на технологията и ноу-хау на Групата.

Грундфос основно ще се стреми към защита на изобретения, процедури и производствени методи.

Решението да се защити дадено откритие трябва да се базира на оценка на новостта му, изобретателността и риска да стане публично достояние. Тази оценка трябва да бъде направена от Техническия Мениджър на сегмента или от друг високопоставен Технически Мениджър заедно с патентен координатор.

Патентите трябва да бъдат вземани преди всичко на името на Грундфос, или в краен случай на името на друга компания от Групата, след предварително одобрение от Group Development Management.

Патентите на конкуренцията трябва да се следят внимателно. Отговорността е на отделния сегмент/ директор на отдел.

Когато това е възможно, трябва да се правят възражения за да се предотврати издаването на конкурентни патенти, които да ограничат техническата и търговската свобода на действие на Грундфос.

Във връзка с годишното заплащане на патентни такси, съществуващите патенти и патентни приложения трябва да бъдат оценявани с оглед на това, да се вземе решение кои от тях да се поддържат в сила.

Оценки и решения, засягащи патентоването, поддръжката на патенти, както и възражения към конкурентни патенти и патентни приложения, трябва да се правят от Техническия Мениджър на сегмента или друг високопоставен Технически Мениджър в сътрудничество с патентен координатор.

Преди да се подаде заявление за патент, трябва да се направи проверка за новост. Отклонение от това изискване може да бъде позволено, само при много спешни въпроси.

Споразумения за патенти и други нематериални права, включително споразумения за издаване на лицензи, подлежат на предварително одобрение от Мениджмънта на Групата, патентния координатор и правния отдел.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati