Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг - Политика на Групата

В дългосрочен план, пазарната стратегия на Групата на Грундфос е да се фокусира върху пазари с голям бъдещ потенциал, но в същото време да се стреми да стане най-голямата глобална Група за разработване, производство и продажба на помпи в света. Маркетинговата стратегия на Групата ще бъде имплементирана в тясно сътрудничество с пазарните сегменти и регионите за продажба.

На всички пазари, както и на отделните пазарни сегменти, Групата ще се стреми да постигне пазарен дял, достатъчно голям за да се превърне в пазарен лидер. Освен това, маркетинговите дейности ще се базират на ноу-хау в областите, в които се прилагат продуктите на Грундфос.

В своите маркетингови дейности Групата ще използва качеството, екологичността и енергийната ефективност, като решаващи параметри.

В своята търговска дейност, Групата винаги ще използва етични търговски практики. В търговските си усилия, никой от служителите на Грундфос не може да говори несправедливо за който и да било от конкурентите.

Компаниите на Грундфос трябва да играят активна роля по отношение на търговските асоциации и местните власти до степента, до която се смята да се разшири влиянието на Грундфос.

За да се защити корпоративния имидж на Грундфос и да се изградят добри отношения с клиентите, всяка Грундфос компания трябва да осигурява най-доброто следпродажбено обслужване чрез собствената си сервизна организация и упълномощени от Грундфос сервизни партньори.

Всички решения за продажба на продукти на Грундфос в области, в които Групата на се представлява от Грундфос компании, клонове или джойнт венчър дружества, трябва да се вземат от Мениджмънта на Групата.

При ценообразуването трябва да се вземе под внимание високата позиция на марката Грундфос, високото качество на продуктовата гама, местната структура на цените и общите интереси на Групата.

Продуктите на Групата, трябва да бъдат пускани на пазара главно чрез собствената търговска организация на Грундфос и под името на Грундфос. Въпреки това, в случай на придобиване, Мениджмънта на Групата може да реши продуктите на придобитите компании да се продават с тяхното име.

Когато това е оправдано от обстоятелствата, могат да се допуснат и продажби на продукти от други производители на помпи с одобрението на Мениджмънта на Групата.

Ако е необходимо, продуктовата гама може да се разшири с продукти на други производители на помпи. В такива случаи тези продукти се продават под името на Грундфос. Мениджмънта на сегмента, към който се отнасят тези продукти, трябва да реши за кои от тях важи това.

В изолирани случаи, продукти на трети страни могат да бъдат включени в продуктовата гама за да се изпълнят специфични поръчки, но тогава тези продукти се продават под собственото си име. Аксесоари на трети страни могат да бъдат включени в продуктовата гама на Грундфос, когато това спомага за продажбата на продукти Грундфос.

Брандинг стратегията на Групата гарантира, че клиенти, потенциални служители и други заинтересовани страни все повече ще смятат Грундфос за най-отговорния и най-иновативния производител на помпи в света. Маркетинговите дейности на Групата трябва да са стандартизирани в съответствие с Grundfos Branding Manual за да се гарантира постоянство и еднаквост в отделните региони и компании.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati