Местно сглобяване, извършено от външни компании

Местно сглобяване, извършено от външни компании

Местно сглобяване, извършено от външни компании - Политика на Групата

Главна политика на Групата е да произвежда всички компоненти и да сглобява всички готови продукти в собствените компании на Грундфос. Но ако пазарните условия го налагат, сглобяването на продукти Грундфос, може да бъде поверено на агенти и дистрибутори след предварително одобрение от Мениджмънта на Групата.

Доколкото е възможно, стандартни продукти Грундфос трябва да се купуват сглобени от фабрика на Грундфос, докато специални продукти могат да се сглобяват от местни компании за да се осигури кратък срок на доставка.

Преди на агент или търговец да бъде гласувано доверие да сглобява продукти Грундфос, трябва да бъде потвърдено, че той притежава подходящи помещения, осигуряващи добри условия на труд, складови помещения за съхранение на компоненти и др.

Цялото сглобяване на продукти Грундфос трябва да се извършва чрез специални инструменти на Грундфос, екипировка и тестови съоръжения, доставени от Грундфос за сметка на партньора и след предварително споразумение.

За самото сглобяване, Грундфос ще даде достъп на партньора до необходимите ноу-хау, чертежи и части. Материалите са собственост на Грундфос и могат да бъдат използвани само за горните цели. При никакви обстоятелства няма да бъде позволено на партньора да предоставя тези материали на трети страни. Ако по някаква причина, партньорските отношения с Грундфос бъдат прекратени, горните материали трябва да бъдат върнати.

Грундфос ще сподели своя опит с партньора, за да се извърши монтажа. Партньорът ще плати разходите, според предварителното споразумение.

Всички сглобени продукти трябва да бъдат тествани в съответствие с инструкциите на Грундфос.

Всички споразумения за сглобяване трябва да бъдат сключвани писмено и да са одобрени от правния отдел на Групата. Такива споразумения трябва да включват финансови условия, като плащания от партньора за предоставянето на ноу-хау, документация и оборудване, както и да регулира лицензионните условия ако има такива, засягащи технология на Грундфос.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati