Комуникация

Комуникация

Комуникация - Политика на Групата

Грундфос ще провежда активна комуникационна политика, базирана на високо етични принципи. Комуникационната политика има за цел да допринесе за постигането на общите цели на Групата, както и да укрепи имиджа на Групата пред съответните заинтересовани страни.

Грундфос ще се стреми да информира служителите си преди външния свят и да съобщава, както добрите, така и не толкова добрите новини. Политика на Грундфос е да не привлича вниманието върху себе си, като прави негативни изявления по адрес на конкуренцията.

Целта на вътрешната комуникация със служителите на всички нива е да осигури най-добрата възможна мотивация, чувство за общност и разбиране на целите и дейностите на Групата, включително ролята на индивидуалните служители. Информацията трябва да е кратка, ясна и точна, да е дадена възможно най-рано и да е ограничена само от бизнес преговори, лични съображения или подобни фактори.

Целта на външната комуникация е да подсили представата на външния свят за Групата, като динамичен и надежден партньор и работодател. Грундфос иска света да знае за неговите нагласи и действия. Активната външна комуникация, има за цел да позволи на Групата сама да определя реда за решаването на важни въпроси.

Към отношението на Групата към писмената комуникация се отнася също и визията на Грундфос да бъде признаван за водещ производител на висококачествени помпи. Следователно, високото качество е единственото приемливо ниво на език и комуникация.


    Facebook Twitter LinkedIn