Бизнес концепция

Бизнес концепция

Бизнес концепция - Политика на Групата

Грундфос ще поддържа и разширява позициите си като глобален лидер в разработването, развитието, производството и продажбата на помпи, помпени системи, ел. двигатели и оборудване за пренос на течности, основно вода.

Едновременно с промените в бъдещите изисквания, Грундфос може да използва своите технологии и ноу-хау за проучване и разработване, производство и продажба на други индустриални продукти.

Грундфос ще изпълнява своята дейност въз основа на дългосрочно планиране на основните цели, политики и стратегии.

Грундфос ще разширява дейността си на солидна финансова основа, като отдава специално внимание на високото качество и доброто обслужване на клиента, така че нашите продукти да не допринасят само за прогреса на Грундфос, но също и да са в полза на общностите, където Грундфос има фирми и където се използват продуктите ни.

Всяка компания в Групата, трябва да съобразява ръста си с потенциала на местната общност. Отношенията на Групата със служителите, бизнес партньорите и трети страни ще се основават на висока етика.

Високото качество на продуктите ще се базира на добре тестван дизайн и на използването на най-добрите налични материали. Неръждаемата стомана е характерен материал за продуктите на Грундфос и трябва да се използва като суровина, доколкото това е технически и финансово оправдано.

Групата ще се стреми към постигане на висока добавена стойност в продукцията и голяма степен на автоматизация, чрез масово и серийно производство. Гамата на продуктите трябва да бъде достатъчно широка, за да направи бъдещата стабилност на Групата независима от перспективите за продажба на един единствен продукт, но и не толкова широка, че да не може да се поддържа рентабилност чрез оптимизиране на броя на продуктите.

Групата ще създаде компании изцяло собственост на Грундфос на всички пазари, където това се смята за търговски благоприятно и където местното законодателство позволява създаването на такива компании. На пазари, където местното законодателство изисква участието на местен партньор, могат да бъдат създадени джойнт венчър компании. В тези случаи Грундфос (когато е възможно) ще притежава контролния пакет на акциите.

На пазари, където създаването на компании на Грундфос не е икономически привлекателно, Грундфос ще сключи търговско споразумение с няколко местни дистрибутори да представляват компанията.

Отделните компании на Грундфос трябва да се чувстват свободни и независими в тяхната ежедневна работа, но трябва и да отговарят на общите интереси на Групата.

Групата трябва да остане финансово независима от други компании, организации и институции във всички отношения.

Високата доходност не е самоцел, а средство за продължаване на растежа на Групата.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati