Устойчивост

CSR по веригата на доставките Корпоративна Социална Отговорност (CSR) в Снабдяването на Групата

Устойчивостта е една от най-важните ценности на Групата на Грундфос. Снабдяването на Групата акцентира силно върху подкрепата на тази ценност, фокусирайки се върху устойчивостта и социалната отговорност, когато прави споразумения с доставчици на продукти и материали използвани при производството. Ето защо, Корпоративната Социална Отговорност е интегрирана в стратегията на Снабдяването на Групата под формата на етични стандарти, които трябва да се спазват при създаването и развитието на доверени отношения с доставчиците.

Като основно правило, Групата ще си сътрудничи с доставчици, за които качеството, грижата за околната среда, етичността, гъвкавостта и сигурността на доставките имат висок приоритет.

Отговорността не е само основен елемент за оценяване на доставчиците на Грундфос, но също така е част от договорните отношения с тях. Целта е да се повишат стандартите в съответствие, както с местните ценности, така и с Глобалния Договор на ООН. Ние вярваме в развитието на доставчиците чрез комуникация и обучения, и смятаме за важно да подкрепяме нашите доставчици, когато става въпрос за повишаване на стандартите за устойчивост и отговорност. Ние в Снабдяването на Групата се фокусираме върху устойчивостта, защото вярваме, че тя играе важна роля за бъдещето.

Код за Поведение на Доставчиците

Handandglobe

    Facebook Twitter LinkedIn