Карта на Процеса

Начинът, по който ние определяме и работим с процесите в Снабдяването на Групата е в синхрон с перспективите на Business Excellence.

Картата на процеса визуализира нашите основни сфери на отговорност, а процесите описват как работим ние.

Трите основни процеса в рамките на Снабдяването са "Стратегическо Планиране", който е за разпознаване и избиране на правилните доставчици, с които да правим бизнес; "Управление на Отношенията с Доставчиците", който е за развитие на отношенията с нашите доставчици и "Оперативно Управление на Поръчките", който е за осигуряване на правилното количество доставчици в правилното време и на правилното място.

В допълнение, гамата от поддържащи процеси е също толкова важна за осигуряването на висока производителност и качество в рамките на основните процеси.

Снабдяване на Групата - Карта на Процеса
Кликнете върху илюстрацията по-горе, за да видите по-голяма версия