Организация

Организация на Снабдяването на Групата

Основната част от организацията на Снабдяването на Групата се основава на управление на клъстъри, което съответства на нашата структура за снабдяване с директни материали. В допълнение на това, други отдели, покриващи Индиректното Снабдяване, Бизнес Разузнаване и Управление на Процесите допълват организационната структура.

За да гарантират близки взаимоотношения и глобално съответствие в рамките на Снабдяването, местните Мениджъри по Снабдяването в производствените компании правят справка със Снабдяването на Групата, както и с местния Мениджмънт на Компанията.

В рамките на Снабдяването, отговорността на доставчиците е разделена между доставчиците на Групата и местните доставчици. Доставчици на Групата са тези доставчици, които доставят на повече от една производствена компания, а местните доставчици са тези, които доставят само на една. Отделът по Снабдяване на Групата е отговорен за всички доставчици на Групата, а съответно местните отдели по снабдяване в дъщерните компании са отговорни за местните доставчици.

организация
Организация на Снабдяването на Групата