За Снабдяването на Групата

Поетите задължения

на нашите клиенти зависи от надежността на доставките на материали и оборудване.

Ние трябва да сме сигурни, че получаваме материали и оборудване с правилното качество, в правилното време и на правилната цена. По тази причина, Грундфос счита своите доставчици за жизнено важни и смятаме добрите си отношения с тях, за начин да станем по-конкурентни на пазара.

Нашите хора отговорни за снабдяването по целия свят, гарантират, че имаме съвкупност от доставчици, които могат да осигурят правилните качество, срок за доставка и цена. Те са отговорни за избирането на доставчиците, от които се нуждаем и за развитието на подходящи отношения с всеки от тях.

Това може да се осъществява на глобално ниво в Снабдяването на Групата или на местно ниво в рамките на всяка производствена компания.

Управлението на Отношенията с Доставчиците (SRM) ни помага да създаваме и развиваме подходящи взаимоотношения с с всеки от многобройните ни доставчици по отношение на продукта, който те ни продават.

По този начин ние ще се превърнем в по-атрактивен клиент и в същото време ще можем да помогнем на нашите доставчици да обслужват нуждите ни по-добре.

СГ