Съществуващ доставчик - уеб достъп

Компютър зад чаша вода

GRUNDFOS Supplier Extranet предлага следните услуги за съществуващи доставчици.

Supplier Network Collaboration е съвместен принцип за доставки, където на всеки доставчик се дава достъп да следи запасите на Грундфос и частично или пълно да поема отговорност за тези запаси, въз основа на договорените срокове и параметри.

Document access е съвместен инструмент за споделяне на техническа информация с доставчиците. Това включва технически чертежи на Грундфос, инструкции и др. Въз основа на правата за достъп дадени на доставчика, съответните документи са налични за него.

Extranet log-in