Какво купуваме - Директно

Директно

Директните материали в Групата на Грундфос са дефинирани като продукти, които са част от материалите за производство на наши собствени продукти.

Покупката на директни материали в рамките на Групата на Грундфос е разделена на няколко клъстера. По-долу ще намерите представяне на клъстерите, както и описание на категориите/продуктите в рамките на тези клъстери:

  • Метали като продукти от неръждаема стомана, медни проводници, кабели и алуминии.
  • Полимери и Химикали като композитни материали, химикали, изолационни материали, каучук и обработена гума.
  • Отливки от желязо, неръждаема стомана, бронз, алуминий, титан, както и матрично ляти ротори.
  • Механика като трансмисии, уплътнения, лагери, резервоари, фитинги от всякакви материали, пружини и магнити.
  • Електроника като активни и пасивни компоненти, печатни платки, захранвания, дисплеи, системи за контрол и стартиране, както и системи за възобновяема енергия.
  • Електро-механика като двигатели и помпи
  • Механична обработка като обработка на повърхностите, ламарина и заварки.
  • Опаковане като полимери, дървени и картонени опаковки, както и етикети, указателни табели, и инструкции.

Тоталната покупка на директни материали в Грундфос надхвърля 600 млн. евро на година и позволява производството на над 16 млн. помпи.