Код за поведение на Доставчиците

GrA9199_la

Код за Поведение на Доставчиците

Ние в Грундфос ценим отговорността на нашите доставчици и искаме те да работят при същите високи стандарти, като нас. Ние вярваме, че комуникацията и диалога са силен инструмент за развитие и затова ние едновремено окуражаваме и подкрепяме нашите доставчици да си поставят амбициозни и отговорни цели.

Кодът за Поведение на Доставчиците е включен в Рамковото Споразумение на Групата и следователно всички директни доставчици на материали на Грундфос трябва да отговарят на очакванията и изискванията на кода.

Грундфос е подписал Глобалното Споразумение на ООН и следователно нашия Код на Поведение на Доставчиците се основава на тази рамка от изисквания. Също както Глобалното споразумение на ООН и нашия Код на Поведение на Доставчиците посочва минималните изисквания приемливи за Грундфос, когато става въпрос социални и етични въпроси на доставчиците, и следователно само спазването им не може да доведе до световно ниво в рамките на социалната отговорност. Спазването на Кода за Поведение на Доставчиците е изискване за развитие на отношенията между Грундфос и нашите доставчици, и поради това е основа заедно да постигаме по-амбициозни цели.

Тук можете да прочетете повече за нашия Код на поведение на Доставчиците