Изисквания за качество

Q

Изисквания за качество на Грундфос към доставчиците

е допълнение към Рамковото споразумение. Като минимум, управлението качеството на нашите доставчици, трябва да отговаря на изискванията на ISO 9001. Очакването на Грундфос е, че нашите доставчици са разработили процеси и процедури, които предотвратяват появата на дефекти и, че те непрекъснато се стемят към подобряването на тези процеси.

За повече детайли относно съдържанието на Приложение 7, моля, свържете се с Group Purchase