Маркиране и опаковане на стоки

Маркиране и опаковане на стоки

В процес и готова продукция

трябва да бъдат подходящо опаковани за предпазване от повреди. Всички опаковки и етикети от доставчика, трябва да отговарят на настоящите стандарти и регламенти.

Всички палети, колани и носачи, използвани от доставчиците за доставяне на стоки на Грундфос трябва да са в съответствие със следния стандарт:

Дървени опаковки - Качество и изисквания