Изисквания за фактура

world with pictures

Оптимизация на Purchase-to-Pay

Като част от цялостната оптимизация на процеса Purchase-to-Pay, ние променихме процеса за обработване на фактури от доставчиците за да се гарантира, че ще им бъде платено в срок.
Особено за хартиени фактури този оптимизиран процес налага някои изисквания към вас:


    Facebook Twitter LinkedIn