Рамково споразумение и приложения

file

Целта на Грундфос е да създаде работни отношения с нашите доставчици

отразява визията и ръководните принципи, на които бизнес философията на Грундфос е основана. Важно е нашите доставчици да разбират, че те са наши партньори и ние трябва да споделяме нашата отдаденост на тези ръководни принципи.

Преди да започнат работа с Грундфос, доставчиците трябва да бъдат одобрени от Организацията по Снабдяване на Грундфос. Бизнесът с Грундфос трябва да се основава на рамка, заявена в долните документи.

Рамковото споразумение на Групата описва нашите изисквания за правене на бизнес с доставчиците. Това включва общи очаквания за бизнеса, както и изисквания за доставки, качество и КСО. За повече информация относно съдържанието на Рамковото споразумение, моля, свържете се с Group Purchase.


    Facebook Twitter LinkedIn