Electronic Data Interchange (SAP R3)

По-долу можете да прочетете EDI насоки, EDIFACT стандарти 92.1 и D96.А - засягащи поръчки, потвърждение на поръчки и фактури за SAP R3.

Ако имате въпроси, моля, свържете се със Снабдяване на Групата: grouppurchase@grundfos.com

Order D96A

Order response D96A

Invoice message D96A

Inventory Report D96A

Inventory Report for Grundfos Forecast D96A

edi

    Facebook Twitter LinkedIn