Емисиите на CO2 в центъра на вниманието

Hormbaek_enge_01

"Минимизирането на въглеродната следа на вашата компания има смисъл. Не само да станете "по-зелени", но и заради финансовите ползи."

По отношение на снабдяването в Грундфос, ние се отнасяме отговорно не само към продуктите и компонентите, но и към обществото и околната среда. Ето защо Отдела по Снабдяването на Грундфос иска да бъде отговорен и като активен партньор да вдъхновява доставчиците да измерват и намаляват техните емисии на CO2, и да поемат отговорност за бъдещите промени на климата.

В продължение на десетилетия, компаниите бяха задължавани да добавят все повече и повече параметри, за да обслужват пазара. Фактори, като разходи, бързина, качество, гъвкавост, уникалност станаха важни конкурентни параметри и превключиха от "победители за поръчки" към "квалифицирани за поръчки". Техденцията на недостиг на ресурси, засяга нашите клиенти и това ни кара да попитаме: "какво правите за да защитавате околната среда?" В Грундфос, устойчивостта превключи от "победители в поръчки" към "квалифицирани за поръчки" и ние можем гордо да заявим: "Ние правим нещо". Това е пътуване и пътя е дълъг. Въпреки това, ако чакате ще изпаднете зад останалите. Грундфос не иска да поема този риск.

Тук можете да прочетете повече за CO2 в центъра на вниманието

Кликнете тук за олекотена .pdf версия на файла

Пример за изчисление.