Проектна Награда на Грундфос

file

Всяка година, Грундфос награждава с DKK 25,000 човека или проектната група, които са свършили най-добра работа по проект или дисертация в сътрудничество с Грундфос през изминалата година. Една награда се присъжда за инженерен проект и една за проект в различна област.

Иновативен с научна тежест
За да бъде номиниран за Проектната Награда на Грундфос, проекта трябва да бъде иновативен и полезен, и да има научна тежест. Внимание се обръща и на презентационните и комукационните умения, както и на оценката, дадена от лицето за контакт на Грундфос за този проект.

Кандидатствайте с вашия проект
Ако сте създали проект който мислите, че отговаря на горните изисквания, можете да кандидатствате за Проектната Награда на Грундфос. За да го направите, изпратете 1-2 страници описание на вашия проект или дисертация. Не забравяйте да подчертаете ползата, която този проект ще донесе на Грундфос.

Изпратете вашето описание на hr_recruit3@grundfos.com