Вашият профил

file

Всяка година ние приветстваме ексклузивна група от най-обещаващите висшисти от университети от целия свят.

За да се включите в програмата, трябва да притежавате:

 • Бакалавърска или Магистърска степен, като Инженер
 • Магистърска степен по Бизнес или Финасова специалност.
 • Академичен доклад, който демонстрира вашите усилия и успехи.
 • Отличен английски език - писмен и говорим (IELTS band 7).
 • Извънкласни дейности, които демонстрират любопитство и стремеж.
 • Международен опит от проектна работа, един семестър в чужбина и др.
 • Валидно разрешение за работа в страната, в която кандидатствате.

Програмата е голямо предизвикателство и ние имаме големи очаквания за вас, затова търсим и следните лични качества:

 • Готови сте за международна кариера, както сега, така и за в бъдеще.
 • Вие притежавате вродено любопитство. Обичате приключенията и се стремите да изучавате и изследвате нови области.
 • Обичате срещите с нови хора и сте способни да адаптирате стила си на комуникация според културните различия.
 • Вие сте енергичен, отборен играч, но можете да работите и самостоятелно. Способни сте да поемете водачеството и независимо да управлявате своите проекти към целта с ангажираност и удовлетвореност на заинтересованите страни.
 • Вие сте ориентрирани към резултатите и демонстрирате оптимистичност и постоянство в подхода си към бъдещите предизвикателства.
 • Вие сте амбициозни не само за себе си, но също така и да дадете възможност на други да успеят.
 • Искате да се развивате! Осъзнавате вашите силни страни и възможности за развитие, и търсите обратна връзка за да усъвършенствате таланта си непрекъснато.

Дръжте под око Свободните позиции, убедете ни в таланта и мотивацията си и ние ще очакваме да получим вашата кандидатура.