Вашата кандидатура

file

Свободни позиции за участващите в инженерната и бизнес програмата.

  • В момента в Дания се провеждат интервюта за 5 позиции в образователната програма.
  • Кандидатури за САЩ, Китай, Тайван, Унгария и Сърбия не се приемат на този етап.

Благодарим на всички за проявения интерес.

Вашата кандидатура

Когато кандидатствате, всички документи трябва да бъдат на английски и да бъдат приложени:

  • CV описващо вашия опит и компетенции.
  • Мотивационно писмо.
  • Академична справка, показваща вашия успех. Ако все още не сте завършили образованието си, моля, приложете резултатите, които сте получили до момента.

Процес за прием

При оценяване на кандидатурите, ние търсим добро съответствие между изискванията на програмата и вашия профил. Процесът за прием съдържа най-малко пет стъпки. Ако е необходимо, може да бъдат добавени допълнителни критерии за оценяване.

  • Проверка на кандидатурите от ЧР.
  • Интервюта по телефона с потенциалните кандидати.
  • Персонално интервю с кандидатите ще се проведе от местния Програмен Мениджър/HR и прекия ръководител, където ще направите презентация и психометричен тест. Изисква се подготовка.
  • Персонални интервюта с избраните топ кандидати, провеждани от Global Programme Manager и Regional HR Manager. По време на интервюто, вие трябва да изпълните задача . Не се изисква подготовка.
  • Предложения за работа за класиралите се кандидати.