Innovate

file

В Грундфос непрекъснато се стремим да подобрим начина, по който се правят нещата. И това не се отнася само за създаване на нови прецеденти в помпената технолигия - ние сме посветени да подобрим всеки аспект от нашия бизнес.

Ние постоянно поставяме под съмнение възприетите норми, защото знаем, че единствения път към прогреса е противопоставянето на ограниченията, които стоят пред нас. Нашият център за изследване и развитие в Дания е най-големия в помпената индустрия в световен мащаб. Нашите производствени технологии, дизайн и материали са постоянно изследвани и подобрявани.

Това е посвещението необходимо за производството на уникалните и ефективни помпени решения, с които Грундфос е известна и от които нашите клиенти получават ползи.

Ние винаги се фокусираме вурху нуждите на нашите клиенти - независимо, кои са те и къде се намират.

НОВАТОРСТВОТО Е СЪРЦЕТО НА ГРУНДФОС

Енергийно класифициране
Грундфос е една от водещите сили, които стоят зад въвеждането на Енергийното класифициране на помпи през 2005г. Осигурявайки енергийно ефективни помпи - оценени, като клас А по система подобна на тази за домакинските уреди - спестява енергия в световен мащаб и е от полза за всички.

Нови материали
След работата на сухо, корозията е следваща най-честа причина за съкращаването на живота на помпите. Високо качествената неръждаема стомана прави CR помпите устойчиви на корозия, а CR Titanium не корозират. Дори десетилетие престой в солена вода няма да остави и петънце върху металната повърхност.

Онлайн поддръжка
WebCAPS е интернет базиран инструмент на Грундфос за оразмеряване и избор на помпи. Тук могат да бъдат намерени технически чертежи и литература, инструкции за монтаж и експлоатация, както и сервизна информация за хиляди продукти на Грундфос. Достъпен по всяко време и от всяко място с интернет достъп, WebCAPS предоставя директно изчерпателна и актуална информация.

Управление на помпите
Електронното управление и регулиране е основна компетенция на Грундфос. Нашите професионализъм и опит са придобити чрез създаването на наша собствена електроника повече от десетилетие.

През 1991г. пуснахме нашите първи помпи с вградена електроника и от тогава ние представихме няколко поколения от електронно регулирани помпи, двигатели и комуникационни системи.

Днес стотици хиляди помпи Грундфос по целия свят използват електронен контрол на скоростта. И ние възнамеряваме да продължим да разработваме нови и уникални решения в областта на електрониката.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati