Be responsible

file

Ние в Грундфос разбираме значението на отговорността - към околната среда и към хората, с които живеем и работим.

Загрижеността за околната среда е преплетена във всяка от нашите бизнес практики и е неразделна част от всички наши решения. Проектираме устойчиви решения, които работят на пълни обороти. Активно се стремим към получаване на съответните за дадено производство сертификати и след присъждането им стриктно спазваме техните изисквания.

Ние внимаваме в избора си на материали и създаваме продукти, които могат да бъдат рециклирани. Всяко ново поколение помпи намалява все повече консумацията на енергия.

Но нашата отговорност се простира извън тези граници. Фокусирани сме върху благополучието на хората в нашата фирма, както и на обществото като цяло. Грундфос поддържа отворено и достъпно отношение, приветствайки всички въпроси, които хората може да имат към нас. Да бъдем отговорни е наш основен принцип.

НИЕ ПРИЕМАМЕ НАШАТА ОТГОВОРНОСТ СЕРИОЗНО

Грундфос е глобална компания
Но ние не вярваме в един глобален начин за правене на бизнес. Нашата световна мрежа от търговски и сервизни компании ни позволява да се адаптираме към всякакъв вид околна среда, точно както нашите продукти.

Рециклиране
Помпите Грундфос са проектирани така, че позволяват максимално повторно използване, защото осъзнаваме колко е важна нашата роля в опазването на околната среда. Процентът на материалите подлежащи на рециклиране в стандартна помпа Грундфос е между 90 и 98%. Между 2 и 8% може да се използва за отопление.

Сертификати
В Грундфос сме горди, че нашите производствени бази отговарят на стандартите за сертификатите ISO 14001 и EMAS. Това представлява нашата отдаденост и отговорност към опазването на околната среда. Тази отговорност започва от създаването на един продукт до неговото евентуално рециклиране или депониране.

Устойчиви решения
SQ Flex е екологична система за водоснабдяване на отдалечени места. Може да бъде настроена към специфичните изисквания на потребителя, като използва енергия от вятъра, слънцето или комбинацията от двете, която отговаря най-добре на конкретните метеорологични условия. А ако природата не можа да достави необходимата енергия, SQ Flex може да бъде захранвана от генератор или акумулаторни батерии.