Nanna Damgaard

NANNA DAMGAARD, работещ по проекти

Предизвикателството на Грундфос за мен на беше само една забавна и предизвикателна седмица. Това беше начин за постигане на отворени врати към Грундфос и създаване на връзка с тях. Познавах Грундфос по други поводи и бях впечатлена от интегрирания набор от ценности, които са в основата на компанията.

Седмицата на Предизвикателството се оказа пътя ми към Грундфос. Сега аз съм част от Образователната Програма на Грундфос, която ще ми помогне да се развия, като професионалист в Грундфос - Предизвикателството беше първата ми стъпка към това!

Кариера в Грундфос: Работа по проекти