Hans Brink Hansen

HANS BRINK HANSEN, ИНЖЕНЕР

По време на Предизвикателството, аз успях да създам мрежа от лични контакти в Грундфос. Сега се възползвам от това например, когато се нуждая от съдействие в специфични области на познание в компанията, за да се справя с конкретна задача.

Предизвикателството на Грундфос служи също и като "интензивен курс" в различните бизнес области на компанията , както и за фирмените ценности и култура - добър начин да се запознаеш с Грундфос. Една от основните причини, поради която сега работя в Грундфос е, че основните ценности на компанията съвпадат с моите собствени.

Кариера в Грундфос:
- Работа по проекти.
- Системен специалист, Инженеринг.
- Иновационен Мениджър, Отбор Иновации.